Vergeet de bank. Investeer met een rendement waar je wél blij van wordt.

Beleg met meer zekerheid door spreiding van je investering en inzicht in het salaris van de leningnemer.

Dat wil ik ook

Vergeet de bank. Investeer met een rendement waar je wél blij van wordt.

Afhankelijk van de lening, kan een rendement tot wel 8% worden behaald.

Sparen is tegenwoordig niet wat het was. Investeer daarom zelf direct in leningen via ons platform.

✓ Met de zekerheid van het salaris, neem je minder risico dan bijvoorbeeld investeren in aandelen.

✓ Bij Salarise leen je geld uit aan verschillende individuen en verdeel je je geld over meerdere leningen. Zo spreid je het risico van je investering over meerdere leningnemers.

Investeer direct in leningen op ons platform.

Je kunt bij Salarise geld uitlenen aan werknemers die graag een goedkopere lening willen.

Wij verzorgen de risico analyse, gebaseerd op het salaris van de werknemer en de duur van het contract. De software verbindt jou automatisch met werknemers en verdeelt de leningen over verschillende investeerders. 

Maandelijks lost de werknemer de lening af, inclusief rente. Aan het eind van de looptijd is de gehele lening afgelost.


Salarise in het kort.

Hoe werkt het?

Dat wil ik ook
1

Maak een account aan.

Dat is heel eenvoudig bij Salarise: we stellen je een paar vragen, volledig online. Daarna kun je meteen geld uitlenen aan kredietwaardige werknemers van Nederlandse werkgevers.
2

Zekerheid door spreiding.

Doordat we samenwerken met werkgevers, hebben we zekerheid over de kredietwaardigheid van de werknemers en kunnen we de maandelijkse aflossing en rente direct na betaling van het salaris afschrijven. Maar wat ook slim is: bij ons wordt jouw investering verspreid over meerdere leningen op ons platform, waardoor mogelijke risico’s nog verder verkleind worden.
3

Een goed rendement.

Als leninggever realiseer je bij Salarise een rendement tussen de 3% en de 8%. Dat is natuurlijk veel meer rente dan je ontvangt op een spaarrekening. Tegelijkertijd is het risico veel lager dan bij beleggen. Zo kan geld ook werken.
Dat wil ik ook

Investeren via Salarise is toegankelijk voor alle personen in Nederland. Om te kunnen investeren als particulier moet je een investeringstoets doen en je hebt altijd een Nederlandse bankrekening nodig.

Wanneer je investeert bij Salarise investeer je in een portefeuille persoonlijke leningen. Elke investering wordt gespreid over alle leningen die op het moment van investeren niet in achterstand zijn. De spreiding gebeurt pro rata. De overdracht van delen van leningen wordt vastgelegd in aktes van cessie die door ons bij de Belastingdienst wordt geregistreerd. Door de spreiding beperken we voor jou het risico dat je een groot gedeelte van je investering kunt verliezen.

De automatische incasso voor geldnemers vindt maandelijks plaats op de dag van de uitbetaling van het salaris door de werkgever van de geldnemer. Dit kan verschillen, maar zal doorgaans tussen de 20ste en de laatste werkdag van de maand zijn. Enkele dagen later vinden de maandelijks uitbetalingen aan investeerders plaats. Indien je de automatisch investeren functie gebruikt worden de bedragen automatisch weer geïnvesteerd zodra dat mogelijk is.

Bij Salarise is het maandelijks uitbetalen van ontvangen betalingen aan rente en aflossing automatisch mogelijk en gratis. De mogelijkheid tot direct opnemen is onder andere afhankelijk van de instroom van nieuwe investeringen en is niet gegarandeerd. Daarnaast kun je alleen het gedeelte van je investering direct opnemen dat niet in achterstand is. Om de mogelijkheid tot direct opnemen voor zoveel mogelijk investeerders beschikbaar te houden, is op dit moment een maandelijkse opnamelimiet van € 10.000 van toepassing. Wanneer je een deel of je gehele investering direct opneemt, betaal je een eenmalig opnamevergoeding. De opnamevergoeding is gelijk aan 1,0% van het opnamebedrag.

Het rendement dat door Salarise wordt weergeven is het effectieve rendement op jaarbasis en is gedefinieerd als de "Internal Rate of Return (IRR)" van de historische en toekomstige kasstromen gerelateerd aan de investering.

Bij Salarise kun je als particuliere investeerder maximaal EUR 80.000 uit hebben staan op enig moment. We adviseren je niet meer dan 10% van je beschikbare vermogen te investeren in persoonlijke leningen.

Servicekosten Wanneer je investeert betaal je maandelijks servicekosten. De servicekosten zijn gelijk aan 1,5% op jaarbasis over de gemiddelde uitstaande investering. Wanneer je een investering van € 10.000 uit hebt staan, betekent dit dat je maandelijks € 10.000 x 1,5% / 12 maanden = € 12,5 aan servicekosten betaalt. Opnamevergoeding Het maandelijks laten uitbetalen van ontvangen betalingen aan rente en aflossing is bij Salarise vrij van kosten. Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid om een deel of je hele investering direct op te nemen, is een eenmalige opnamevergoeding van toepassing. Deze opnamevergoeding is gelijk aan 1,0% van het opnamebedrag. Incassokosten Er kunnen kosten in rekening worden gebracht wanneer een lening wordt opgeëist. Deze kosten bestaan met name uit kosten voor de rechtbank en de deurwaarder en worden in eerste instantie verhaald op de geldnemer. Indien dit niet mogelijk is, worden deze kosten evenredig doorbelast over alle investeerders die een vordering hebben op de betreffende lening.

Wanneer je als particulier investeert valt je investering in Box 3 met andere beleggingen en spaartegoeden. Jouw informatie wordt door Salarise niet doorgegeven aan de Belastingdienst. Je moet dit dus zelf aan te geven. Om je hierbij te helpen stellen we aan het eind van elk kalenderjaar een jaaroverzicht ter beschikking waar de gegevens op staan die je hiervoor nodig hebt. Zo maken we het je makkelijk om aan deze plicht te voldoen.

Nee. Dat is volledig geanonimiseerd. Je leent niet je gehele geïnvesteerde bedrag uit aan één leningnemer. In nodes van 10 euro wordt het uit te lenen bedrag verspreid over verschillende leningnemers, samen met andere leninggevers.

Het kan helaas natuurlijk voorkomen dat een geldnemer een betaling mist. Wanneer een geldnemer een betaling mist, versturen we via e-mail een betalingsherinnering. In deze herinnering zit een iDEAL betaal link waarmee de werknemer de gemiste betaling alsnog kan voldoen. Ook is het als werknemer mogelijk om in te loggen op de website en in de persoonlijke omgeving te betalen met iDEAl. Wanneer de gemiste betaling niet wordt voldaan, nemen we contact op met de geldnemer om te achterhalen wat de reden is voor de gemiste betaling. Wanneer blijkt dat een geldnemer de gemiste betaling door omstandigheden niet kan voldoen, bekijken we in eerste instantie of een betalingsregeling uitkomst kan bieden. Omdat vertragingsrente wordt gerekend over gemiste betalingen, word je als investeerder gecompenseerd voor het rendement dat je misloopt. Wanneer het ons niet lukt om in contact te komen met de geldnemer of wanneer een betalingsregeling niet wordt nagekomen, dan wordt de lening opgeëist en starten wij een juridisch incassotraject. Wanneer je inlogt op je persoonlijke pagina zie je terug welk percentage van de leningen in achterstand is.

Van de oprichter van BinckBank en Brand New Day.

Salarise is een nieuw initiatief van Kalo Bagijn,  de oprichter van BinckBank en Brand New Day. Hij is altijd op zoek naar nieuwe, creatieve oplossingen.

De rode draad: de financiële wereld maakt gebruik van het kennisgebrek bij consumenten, om zo veel te hoge kosten in rekening te brengen. Dat biedt ruimte voor financiële diensten die wél het beste voor hebben met de mensen tegen (veel) lagere kosten.

Lees meer

Zulke oplossingen geven ons niet alleen een goed gevoel, maar ook zakelijk succes. Typisch een gevalletje van win-win. Zo was BinckBank eind jaren negentig de eerste die beleggen gewoon voor iedereen mogelijk maakte. En Brand New Day trok ten strijde tegen de woekerpolissen en helpt tot op de dag van vandaag Nederlanders aan een fatsoenlijke financiële toekomst. Met Salarise hebben we in onze ogen een hele mooie oplossing gevonden voor werknemers, hun werkgevers en leninggevers.

Wil je meer weten over Salarise?